گدا خونه

 
آدرس 25 گنج پنهان
نویسنده : حسام - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٢
 

امام صادق(ع) کسی است که خود به این گنجها دست یافته است.  پس آدرسهایش همه درست است.با دقت، پایت را جای پای امام بگذار و برو تا تو هم برسی.

بسم الله:

امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

1- :بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

2- و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

3-  و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یافتم.

4- سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

5-  و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدای تعالی یافتم.

برگ عیشی به گور خویش فرست        کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

6-  و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

7- و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

8- و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

9- و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

10-و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

11- و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

12-و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

13- و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

14- و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

15-و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

16- و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

17- و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

18- و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایی یافتم.

19- و برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

20- و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

21- و  نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

22-  و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را          خبر کن حریص جهانگرد را

23- و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

24- و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

25- و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

مستدرک الوسائل، ج 12، ص 173 - 174، ح 13810.

 


 
comment نظرات ()