آخ ......وای......

چه عجب ما اومديم......

البته تقصير من نيست که.....هر وقت می اومدم اينجا error ميداد....

بگذريم..

eeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!.............اين بامشاده ديدين کاسه کوزه ما رو ريخت به هم....

                                             12.gif

                                                           

 

/ 0 نظر / 10 بازدید