گل رز

سحاب چشم گربه (Cat's Eye Nebula) 

موقع انفجار و فرو پاشی ستارگان ، گازها و موجهای حاصله ترکیبی  بسیار زیبا  به مانند گل رز ایجاد می کنند.  

عکس ناسا (NASA) که توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) گرفته شده است :

این پدیده در قرآن مجید در سوره الرحمن آیه 37 بیان گردیده است:

 

فإذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان

 

  هنگامی که آسمان از هم پاشیده شود و مانند رنگ سرخی رز(گلگون) درآید
چگونه 1400 سال پیش که هیچ تلسکوپی وجود نداشته اینچنین قرآن این صحنه را توصیف میکند !؟

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
شبنمکده

سلام عکست بی نظیر بود و ارتباط آن با قرآن بی نظیرتر[دست][گل]

آتریسا

فوق العاده است....!!! [دست][گل]

رها2

[دست][دست] واقعا زیباست ... هم خدا ..هم آفریده هاش و ....معجزاتش و هم مطالبت [گل]