سلامی به گرمی ۵۰۰ تومنی قرمز...

سلامی به سبزی ۱۰۰۰ تومنی....

و سلامی چو دريا همچون آبی ۲۰۰۰ تومنی...

 

بازم اومدم....رفته بودم تو نمايشگاه خودرو گدايی....

عجب ماشينايی.....البته به ما که نميدن باهاش بوقم بزنيم....

البته بستگی به شما داره.....04.gif

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ديوونه خانم

اگه ديگه از اين وبلاگ ها ي تكراري خسته شدي يه سري به وبلاگ من بزن ضرر نميكني البته يه وقتي بيا كه وقت كافي داشته باشي همشو بخوني آخه هر گل يه بويي داره و هيچكس نميگه ماستم ترشه