نکته

رویه هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالا تره نه به خاطر این که خداست

چون می خواد دستت رو بگیره

/ 0 نظر / 11 بازدید