آی..............وای.......

منکه مردم از بس تایپ کردم....

خدا بخواد دارم يک کتاب ترجمه ميکنم...

ديدم کاسبی و نون تو اين چيزاست...دلم رو زدم به دريا....مترجم شدم...

اونم چی؟....يک نرم افزار۳d جديد!!!!11.gif

وقتی تا ۲-۳ ماه ديگه  بياد تو بازار ....اونوقت ديگه منو نمی بينين....04.gif14.gif

ولی تا چاپ نشده شما هم مرحمتتونو قطع نکنين.....

کمک plz....................

                                             14.gif

/ 1 نظر / 11 بازدید