آدرس 25 گنج پنهان

امام صادق(ع) کسی است که خود به این گنجها دست یافته است.  پس آدرسهایش همه درست است.با دقت، پایت را جای پای امام بگذار و برو تا تو هم برسی.

بسم الله:

امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

1- :بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

2- و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

3-  و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یافتم.

4- سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

5-  و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدای تعالی یافتم.

برگ عیشی به گور خویش فرست        کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

6-  و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

7- و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

8- و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را دراندیشیدن و گریستنیافتم.

9- و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

10-و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

11- و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

12-و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

13- و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

14- و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

15-و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

16- و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

17- و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

18- و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را درپارسایی یافتم.

19- و برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

20- و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

21- و  نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

22-  و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را          خبر کن حریص جهانگرد را

23- و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

24- و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

25- و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

مستدرک الوسائل، ج 12، ص 173 - 174، ح 13810.

 

/ 2 نظر / 63 بازدید
آتریسا

پس چرا گداخونه...بذارگنجنامه! 5 مورد هم که داشته باشم بازم ثروتمندم..! ..ممنون[گل]

آتریسا

بغض نکن... دل از دیری کار غمگین مدار.. تو نیکی طلب کن نه زودی کار... در طلب هرچه باشی بدستش میاری. اره من اکثرا اول میام اینجا بعد میرم اونجا... اینجا حال و هوای خاصی داره... البته اونجا هم خیلی دوست دارم... جفتش زیبان[گل]