دعای باران

هزاران نفر برای آمدن باران دعا کردند.......

غافل از آنکه خداوند با کودکی است که

چکمه هایش سوراخ است.......

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
غزاله

[تایید][تایید][تایید] [دست][دست][دست][دست][دست] [گل][گل][گل][گل]

غزاله

[لبخند][قلب][گل][تایید][شوخی][چشمک][نیشخند][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][بغل][چشمک][لبخند][تایید][خداحافظ]