آخ.....وای......

ديگه رفتيم تو جرگه ۳d کارها......

اينم مثالهاش:

اولی ماشين وطنی خودمون....

 

 

 

 

 

 

 

 

بعدشم ماشين همسايه البته نشات گرفته از ذهن بنده04.gif....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چطوره؟ تاحالا گدا به اين باحالی ديده بودين؟....

حالا شما کمک کن.......09.gif

/ 1 نظر / 12 بازدید
parya

يه ۲۰۰۰ تومنی پشت سبز بگير.خيلی باحال بود....