سال نو میلادی مبارک

مسیحا نفسی می آید...


در سال نوی میلادی..همراه با میلاد حضرت مسیح (ع).....


کودکان مظلوم غزه هم ...باید در بیمارستانها و تاب و تب جان پدری ..یا مادری ..یا نزدیکی بسوزند و ...گریهگریهگریه


یا مسیح...ظهور آقایمان را ..تو هم بخواه از خدا

/ 1 نظر / 11 بازدید