آی......وای.....

نازگلک راست ميگه......پول شما همين سر زدن به اينجاست....

تو دنيای واقعی..وقتی يه گدا ميبينيم..سرمونو ميندازيم پايين و رد ميشيم....

اينجا هم همين اتفاق افتاده....

هر کی مياد موضوع رو جدی ميگيره.....

فکر ميکنه که من واقعا  account ميخوام....

                                            18.gif 

ولی شما کمک کن plz ......

کمک....کمک....کمک

/ 1 نظر / 13 بازدید