# عشق

من گدام...... گدای عشق..... عشق آقام.............. آقام                                          حسين(ع)                                                                                                                ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید