مرامتو عشق است

وای خدا...داد...بیداد....ندارم...بیچاره ام...

 اگه بدونین مرام و معرفت چقده تو دل آدما ( حال فقیر یا پولدار)  اثر داره....

البته مرام داریم تا مرام.....

یکی واقعا با مرامه....یکی تریپ مرام داره...یکی هم الکی خودشو به مرام بازی میزنه

سومیش....یکی مث منه که فقط پز مرام دارم...یه چیزی تو همون مایه تعارف و اینا

دومیش....خیلی ها رو در بر میگیره...مث رفیقای نیمه راه

اما اولیش رو خدایی نمیشه انکار کرد

آها از اصل ماجرا دارم دور میشم .....

ما گدا گودوله ها هم خونواده و فامیل داریم.....همینطور عید و دید و بازدید...البته بیشتر دیده تا بازدید..... 03.gif

ما هم یه چند تا عمو از دار دنیا داریم....خدا سایشونو رو سرمون نگه داره...

پس از یه قرن و بوقی رفتیم دیدنش....

بنده خدا...خیلی وضع مالیش خرابه( ببین من که حالم اینطور زاره...اون دیگه چطوریه؟؟؟!!!)

خلاصه بعد از حال و احوال ..موقع رفتن شد....یه دفه دیدم عموم اومد طرفم و یه 

اسکن نارنجی رنگ خوشگل.....( که هر چی از زیبایی خیره کنندش بگم نمیتونم توصیفش 

 کنم ) رو گرفت طرفم...

درسته که اسکناسه تا شده بود....اما معلوم بود نو بودش....

اگه بدونی...اونجا واقعا غرورم فرو ریخت...

بابا با مرام

بابا با معرفت...تو که خودت نداری ...چرا آخه..

نه اینکه خدای نکرده فکر کنین میخواست تریپ پولداری بزاره...نه...خدا شاهده اهلش نیست

خلاصه که من کلی گریه کردم....البته چون گریه مرد رو نمیشه دید...پس منم تو دلم 

 خون گریه کردم

 

!!!!!!

(این نوشته من کاملا واقعی بود).....20.gif 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرضیه

گریه کردی و پولو به جیب زدی برای تو که بد نشد[نیشخند] سال نو مبارک